MENY

Master i spesialpedagogikk

Målet med denne masteren er at studentene skal tilegne seg praktisk og teoretisk innsikt i studiets fordypningsområde, forskningsmetode, forskningsetikk og selvstendig forskningsarbeid. Studiet kvalifiserer til ulike typer spesialpedagogisk arbeid og opptak til PhD-studiet i utdanningsvitenskap.

Les mer om studiet, emner og søknadsfrister.