MENY

Kurs ved Lesesenteret

Lesesenteret kan dessverre ikke lenger tilby fysiske kurs utover de senteret er pålagt gjennom oppdrag fra Udir og øvrige oppdrag som innebefatter avtaler om leveranse av kurs (f.eks. Stavangerprosjektet). Noen av disse kursene vil være åpne for alle. Om vi har åpne kurs vil du finne disse i menyen til venstre.

Vi vil også vise til komptanseutviklingssatsingen Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Mer informasjon, og en rekke kompetanseutviklingspakker finner du på www.sprakloyper.no.