MENY

Velkommen til konferanse: Sett FYR på lærerutdanningen!

Velkommen til årets nasjonale fagkonferanse for lærerutdanningene 20.-21. september 2016. Temaet for konferansen er tverrfaglig samarbeid om yrkesretting og relevans i fellesfagene. Påmeldingsfrist er 9. september.

 

Fagkonferansen arrangeres av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med representanter for lærerutdanningene.

Påmeldingslenke finner du her.

Målgruppe: Undervisningspersonale/lærerutdannere og studieledere.

Mål for konferansen er:

 • Å sette fokus på samarbeid, felles forståelse og gi inspirasjon til å jobbe med yrkesretting og relevans (FYR) i lærerutdanningen  

 • Diskusjon og aktivitet, der deltakerne skal kunne dra hjem med nyttig påfyll og metodikk til bruk i egen undervisning

På denne konferansen vil deltakerne få:

 • Kjennskap til nasjonal utdanningspolitikk når det gjelder Meld. St 28 (2015-16) Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet og Yrkesfaglærerløftet

 • Økt kompetanse om yrkesretting og relevans (FYR) i videregående opplæring

 • Kontakt, møtepunkter og nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner.

 • Økt kjennskap til læringsressurser hos de nasjonale sentrenes og NDLA.

 • Anledning til å bli kjent med og starte samarbeid om yrkesretting med en videregående praksisskole.

Praktisk informasjon:

 • Fra lunsj til lunsj 20.-21. september 2016 på Radisson BLU Hotell, Gardermoen,

 • Utdanningsdirektoratet dekker reise og opphold for deltakerne

 • Det er plass til ca. 70 deltakere på fagkonferansen. Ved oversøkning prioriterer vi de utdanningsinstitusjonene som deltar med flere deltakere.

 • Påmeldingsfrist 9. september 2016

 • Påmeldingslenke finner du her.

I forskrift til Opplæringslova (7.juli 2010) slås det fast at "Opplæringa i fellesfag skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma."

Satsningen FYR skal med bakgrunn i dette sikre at alle elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot framtidig arbeidsliv.