MENY

Spesialundervisning som virker - spesialpedagogisk tiltakskonferanse

1. juni inviterer Institutt for spesialpedagogikk (UiO) til konferanse om gode evidensbaserte spesialpedagogiske tiltak rettet mot ulike typer vanskegrupper.

Spesialpedagogikk - hva virker? Spesialpedagogikk - hva virker?

Konferansen er fulltegnet. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste.

Program

1. Innledning

Barneombud Anne Lindboe

2. Presentasjon av tiltak basert på hva forskningen sier virker

  • Terje Ogden (NUBU): Barn og ungdom med atferdsvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Kari-Anne Bottegaard Næss (UiO): Barn og ungdom med utviklingshemning - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Monica Melby-Lervåg (UiO) / Arne Lervåg (UiO): Barn og ungdom med språkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anita Lopez-Pedersen (UiO): Barn og ungdom med matematikkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Ona Bø Wie (UiO): Barn- og ungdom med hørselsnedsettelse - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Oddny Judith Solheim (UiS): Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anett Kaale (UiO): Barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anne Arnesen (UiO): Spesialpedagogisk kartlegging - basert på hva forskningen sier virker

3. Paneldebatt med Camilla Herlofsen (UiA), Torill Moen (NTNU), Sten Ludvigsen (UiO), Peder Haug (Høgkskolen i Volda), Mari Vaage Wang (Ekspertgruppen/Folkehelseinstituttet) og barneombud Anne Lindboe i panelet.

Programmet blir oppdatert. Les mer og finn oppdatert program på nettsidene til UiO: Institutt for spesialpedagogikk

Målgruppe

Rektorer, lærere, spesialpedagoger, direktorat, departement, kompetansesenter og ansatte i PPT.

Tid 

1. juni 2018
09:00
–15:00,

Sted

Storsalen, Chateau Neuf

Påmelding

Konferansen er fulltegnet. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste.