MENY

Presentasjoner - Nasjonal konferanse om lesing 23.-24. mars

”UTAN BØKER KOM EG TIL Å GANGA NORD OG NED - litteraturens nytteverdi i skolen” var tema for konferansen. Her er presentasjonene vi har fått til publisering. Vi publiserer fortløpende etter hvert som vi får inn flere. Vi minner om at flere av innleggene ble holdt uten presentasjon.

Mandag 23.mars 2015

Per Thomas Andersen: – Hva skal vi med litteratur i skolen?

Forfattermøte mellom Arne Svingen og Anette Münch

Anne Håland og Bente Stausland Skartveit: – Og så då? Litteraturen ut i klasserommet

Parallellsesjoner - 1:

 1. Jorunn Melberg: – Inn i boka, – med bruk av drama som metode
 2. Henning Fjørtoft: – Litteraturlaboratorium – egenvurdering og metakognisjon i litteraturundervisningen
 3. Anne Mangen (kort intro): – Hva er det som er spesielt med å lese litteratur?
  Jolin Slotte: – Ordkonst som metod och praktik i den finländska grundskolan

Parallellsesjoner - 2:

 1. Stein Morten Lier: – Hvordan komme i gang med å skrive en historie, og viktigheten av å lese for å kunne skrive
 2. Bronia Hamilton: – Med leseglede som mål: mengdelesing i engelsk
  Tillegg: - en leserapport på engelsk til utfylling av elevene som leser bøker (skrives ut og brettes som et hefte)
 3. Kersti Nilsson: –  Internetgenerationens syn på fiktionsläsning – samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper

Parallellsesjoner - 3:

 1. Aslaug Gouvernnec: – Litterære samtaler som faglig lesing
 2. Ove Eide: – Film som tekst. Tv-seriar og film som vegar til danning
 3. Hildegunn Støle: – Hva synes lærerstudenter om litteratur?

 

Tirsdag 24.mars 2015

Arne Berggren: – Der forfatteren er Gud

Hanne Kiil – ”Jeg visste ikke at bildebøker var for ungdom” - nyere bildebøker til bruk i undervisningen

Parallellsesjoner - 1:

 1. mellomtrinnet - og - Bokliste
 2. ungdomstrinnet - og
 3. videregående - og

Palralellsesjoner - 2:

 1. «Bok i bruk» mellomtrinnet ved Leseglederne og
 2. «Bok i bruk» ungdomstrinnet ved Anne Mette Karlsen og (Lesegleder)
 3. ”Litteraturens sprengkraft - dybdestrategier i møte med skjønnlitterære samtidstekster” - Bok i bruk i videregående opplæring ved Kristine G. Skjæveland og  Ingeborg Berge

Terje Torkildsen- Å skriva for dei som ikkje vil lesa

Tom bokhylle - logo for nasjonal konferanse