MENY

Presentasjoner - Nasjonal konferanse om lesing 2017

Foredragsholdernes presentasjoner fra den nasjonale konferansen om lesing på Sola, 3.-4. april 2017. Presentasjonene legges ut etterhvert som publiserbare versjoner er mottatt fra foredragsholderne.

 


  –    –  PRESENTASJONER  –  


Mandag 3. april:

 

Plenumsforedrag:

 

Sten Runar Ludvigsen, Universitetet i Oslo – Dybdelæring: hva er det- og hvordan kan det utvikles?

Ove Eide, Firda Videregåande skule – Djupnelæring og danning – om grunnlaget for fornying av Kunnskapsløftet.

Helge Strømsø, Universitetet i Oslo – Bruk av multiple tekster i skolen.

 

Parallellsesjoner:

1.1: Fagspesifikk literacy - norsk
Margrethe Sønneland/Atle Skaftun, Lesesenteret – Fag og faglighet i norsk: Om litteraturarbeid i ungdomsskolen –  del 1.

1.2: Fagspesifikk literacy - Samfunnsfag
Pernille Fiskerstrand, Høgskulen i Volda – Skrivekulturar på tvers: når norsk og samfunnsfag møtest til felles skriveprosjekt.

1.3: Fagspesifikk literacy - Realfag
Sonja M. Mork, Naturfagsenteret – Literacy, utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i naturfag.

2.1: Fagspesifikk literacy - norsk
Margrethe Sønneland/Atle Skaftun, Lesesenteret – Fag og faglighet i norsk: Om litteraturarbeid i ungdomsskolen –  del 2.

2.2: Fagspesifikk literacy - Samfunnsfag
Beate Børresen, Høgskolen i Oslo og Akershus – Filosofiske og lærende samtaler.

2.3: Fagspesifikk literacy - Realfag
Stein Dankert Kolstø, Universitetet i Bergen – Faglig produktiv tenkning gjennom muntlige aktiviteter – med eksempler fra naturfag.

3.1: Fagspesifikk literacy - norsk
Trygve Kvithyld, Skrivesenteret – Hva er fagspesifikk skriving i norskfaget? Og hvordan kan vi legge til rett for at elevene utvikler skrivekompetanse de kan overføre til andre skrivesituasjoner?

3.2: Fagspesifikk literacy - Samfunnsfag
David-Alexandre Wagner, Universitetet i Stavanger – Dybdelæring og bruk av film i historie- og samfunnsfagundervisning.

3.3: Fagspesifikk literacy - Realfag
Idar Mestad, Høgskolen i Bergen – Hvordan få i gang elevenes begynnende faglige formuleringer, og hva kjennetegner disse?

 


 

Tirsdag 4. april:

Leseprisen 2017 - presentasjon fra Malakoff videregående skole

 

Plenumsforedrag:

Margreta Tveisme med elever og lærere fra Nordahl Grieg videregående skole – Gaming på timeplanen? Om spillsatsingen ved Nordahl Grieg vgs.

Roger Säljö, Göteborgs universitet – Texter, textpraktiker och socialisation av läsare: Hur lär man sig meningsskapande?
 

Parallellsesjoner:

1.1: Spill og læring
Workshop: Tobias Ståby, Nordahl Grieg videregående skole og Odin Nøsen, Randaberg kommune – Spillbasert læring

1.2: Lærebokløst klasserom
Workshop: Paolo H. Scarbocci/Arne Olav Nygard/Morten Njå, Lesesenteret – Fra papir til det digitale

1.3: Organisering av undervisningen
Workshop: Toril Frafjord Hoem/Unni Fuglestad, Lesesenteret – God leseplanlegging