MENY

Presentasjoner fra nasjonal konferanse om lesing 2013, God praksis

Presentasjoner fra konferansen i Stavanger forum 18. og 19. mars 2013.

Der presentasjonene mangler er det ikke mottatt godkjente versjoner av foredragsholderne.

Plenumsforedrag:

Motivasjon, læring og tilbakemelding i den gode skole
Terje Manger, Universitetet i Bergen

Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet mellom «doing» og «learning», praksis og teori
Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold

Dyktige lærere
Øistein Anmarkrud, Universitetet i Oslo

Feedback og vurdering som fremmer elevenes kompetanseutvikling
Egil Hartberg, Høgskolen på Lillehammer

Helhetlig perspektiv på lesing: tilbake til fagligheten
Atle Skaftun, Lesesenteret

Parallellsesjoner:

Lesing på eksamen – og før eksamen i norsk i videregående
Margunn Mossige, Lesesenteret

Hvordan kan vi bruke Skriveprøven til å fremme god skriveopplæring?
Sture Nome, Skrivesenteret

Grunnleggende ferdigheter og yrkesretting
John Kristian Helland, Gand videregående skole

Når lesevansker blir fagvansker. Strategikompetanse og bevisstgjøring som tiltak
Ellen Heber, Rogaland Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Når skrift og bilete samarbeider – bruk av teikneseriar i skulen (NyGIV)
Arild Torvund Olsen, Nynorsksenteret

Den litterære samtalen
Ingrid Nielsen, Lesesenteret

Skapande bruk av digitale verktøy i skulen (Ny Giv) (Brukte ikke presentasjon)
Arne Olav Nygard, Lesesenteret

Bok i bruk – Bildebøker i ungdomsskolen
Monica Gundersen Mitchell, Lesesenteret

Lesing og matematikk for de som strever (må ha prezi konto for å se presentasjon)
Sidsel Ødegård, Jåttå videregående skole

Grunnleggende ferdigheter i engelskfaget med fokus på yrkesfaglige elever
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret

Dramastrategier for lærerik lesing og muntlig trening
Aud Berggraf Sæbø, Universitetet i Stavanger

Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing
Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret

Lesing i naturfag
Sonja Mork, Naturfagsenteret

Bok i bruk i vgo: Et grådig liv
Ingeborg Berge, Gand VGS/Lesesenteret

Lesing og skriving når norsk er andrespråk. Veien fra innføringsklasse til ordinære fagtimer
Monica Fjeld, Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO)

Novellelesing med svake lesere
Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret

Hvis alle lærere skal være leselærere, hvordan skal du undervise i ditt fag da?
Lena Beate Hamborg Pedersen, NRK Skole