MENY

Presentasjoner fra forskerkonferansen Skriv! Les! 2011

Noen av presentasjonene fra den nordiske forskerkonferansen Skriv! Les! er gjort tilgjengelig og kan lastes ned i pdf-format. Dette gjelder bl.a. presentasjonene fra hovedforedragene.

Nancy Nelson: The Reading-Writing Nexus: Research Directions (pdf - 6,8 Mb)

Åsa af Geijerstam: Ämnesspråk och textanvändning i naturorienterande ämnen (pdf, 500 kb)

Øistein Anmarkrud: God undervisning i lesestrategier – bare et spørsmål om godt kontrollerte intervensjoner? (pdf, 400 kb)

 

Fra symposiet Vansker med skriftspråket