MENY

Presentasjoner fra den nasjonale konferansen om lesing 2012

Her finner du presentasjonene fra konferansen Hva har du lært på skolen i dag? som ble holdt i Stavanger Forum 26. og 27. mars 2012.

Dag 1

Fra ekspertleser til leseekspert. Hva lærere må vite om lesing og vurdering - Henning Fjørtoft, NTNU

Filmpresentasjon - Anne Håland, Lesesenteret, UiS

Selvregulert læring og overvåking av egen lesing - Therese Hopfenbeck, Oxford University Centre for Educational Assessment

Norsk som læringsspråk: et kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige elever fra 1. – 4. trinn -  Walter Frøyen, Leder av PPT i Oslo

Hvordan foregår undervisning i muntlig i norske klasserom? - Sigrun Svenkerud, Høgskolen i Buskerud

Parallellsesjoner:

Kva skrivekompetanse er det rimeleg å forvente hos elevar på 5. og 8. trinn? - Randi Solheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Lese- og skrivevansker – Hva gir grunn til bekymring på mellomtrinnet? - Kjersti Lundetræ, Lesesenteret, UiS

Lesing av fagtekst på 2. trinn - Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret, UiS og Anne Hoslemo Meling, Kvalaberg skole, Stavanger kommune

Funksjonell respons på elevtekster - Arne Johannes Aasen og Trygve Kvithyld, Skrivesenteret


Dag 2

Hovedforedrag:

Lese mykje – jada - ikkje lure seg unna – neida, Per Henning Uppstad, Lesesenteret, UiS

Hva sier egentlig resultatene noe om? - sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger - Oddny J. Solheim, Lesesenteret, UiS

Jenter og gutters utfordringer som lesere. Hva forteller PISA og nasjonale prøver? - Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo

Parallellsesjoner:

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy - Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS

Leselos - Lise Helgevold, Lesesenteret, UiS

Skrivetrappa – et verktøy i lærerens vurdering på ungdomstrinnet - Margunn Mossige og Kristine Skjæveland, Lesesenteret, UiS

Vurdering av digitale tekster i ungdomstrinnet - Arne Olav Nygard, Lesesenteret, UiS