MENY

Lesedigg - presentasjoner

Presentasjoner fra konferansen legges ut fortløpende, så snart dette er godkjent av foredragsholder.

Mandag 7.april 2014


Trond Ingebretsen, IKT-senteret: - «Nye medier krever nye former for klasseledelse – gjennomgang av case og eksempler» (pdf)

Sonja Mork, Naturfagsenteret – «Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving» (pdf)

Arne Olav Nygard, Lesesenteret – «Fra Gutenberg til Facebook» (pdf)


Parallellsesjoner

Margrete Jernes, Universitetet i Stavanger – «Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst» (pdf)

Anne K. S. Runestad, Høgskolen i Vestfold - «Me gjørr det flinkaste me kan» – om digitale læremidler og bruken av dem i den begynnende skriftspråklæringa

Ellen Heber, PPT for VGO i Rogaland – IKT-baserte tiltak som kan støtte elevens lese- og skriveutvikling (pdf)

 

Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo og Akershus – «Berøringsteknologiens betydning for tidlig litterasitet» (pdf)

Unn Pedersen og Hege Windsand, Etne Skule – «STL+ -Å skrive seg til lesing på data med talesyntese»

Anita Normann, NTNU – «Digitale fortellinger som uttrykk i arbeid med tekstlesing» (pdf)


 

Tirsdag 8.april 2014


Per Henning Uppstad, Lesesenteret – S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l

Anne Mangen, Lesesenteret – Ikke enten-eller, men begge deler: perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt (pdf)

Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder – «Tekster til å leke med»


Parallellsesjoner

Barbro Hardersen, skribent – «Øv og prøv! Lesestimulering i barnehagen» (pdf)

Karoline Tømte, IKT-senteret – «Digital dømmekraft i klasserommet»

Odin Nøsen , Harestad skole – Hva skjer når elevene har et nettbrett i stedet for en lærebok

 

Henriette Jæger, Høgskolen i Oslo og Akershus – «Lesing og skriving av medietekster i barnehagen»

Inga Kjerstin Birkedal, Universitetet i Stavanger – «Når to skal skrive på data» - Hvordan få elever som strever med skriving til å produsere gode tekster»

Sture Nome, Lesesenteret – «Digitalisering av prøvefeltet»