MENY

Den digitale lesehverdagen i barnehage og skole

Den digitale teksten har for lenge siden gjort sitt inntog i barnehage og skole, men hvordan påvirker dette lesehverdagen til våre barn?

Årets nasjonale lesekonferanse setter fokus på dette. Gjennom to dager vil ulike foredragsholdere fra samarbeidende institusjoner og forskere ved Lesesenteret gi de påmeldte deltakerne et innblikk i hvordan nye medier krever nye former for klasseledelse, hvordan digitale verktøy kan fungere som støtte for elevenes lese- og skriveutvikling, hvordan digitale medier kan brukes til lesestimulering i barnehagen, om digital dømmekraft i klasserommet, om digitalisering av prøvefeltet, om fremtidsbilder om læring, om barns språk seg imellom i digital tekst, gi eksempler på hvordan man kan skape motivasjon og engasjement for lesing og mer.

Rundt 390 personer fra barnehage, skole og PPT har kommet for å få et innblikk i barns digitale lesehverdag. Hanne Wike, Lars Christian Gjøsæther og Cathrine Fredriksen er tre av de påmeldte.

- Sammen med flere andre ble vi ble inviter av Utviklingsbasen for Drammensskolen til å delta på årets nasjonale lesekonferanse, sier Gjøsæther.

De tre synes temaet for årets konferanse virket veldig spennende, spesielt var det akutelt for fjerde trinn som gjennom et prosjekt med IKT-senteret har fått Ipader til hele klassen og aktivt bruker disse i undervisningen. 

- Det å bruke Ipad i undervisningen fungerer veldig bra så lenge man tenker over hva elevene skal lære og om det passer å bruke Ipad i de ulike situasjonene. For selv om vi har Ipad, så bruker vi ikke de hele tiden. Fordelen er at den bidrar til å skape motivasjon og gjør det enklere for de skrivesvake elevene å skrive tekster.

De tre lærerne håper de gjennom konferansen kan ta med seg ny inspirasjon og kunnskap tilbake til sine skoler.

- Vi håper vi iløpet av disse to dagene får noen helt konkrete ideer og praktiske eksempler vi kan ta med oss tilbake til skolen og inn i klasserommet. Det hadde vært fint, sier Wike.

De er svært fornøyd med forelesningene så langt.

- Arne Olav Nygard hadde noen fine perspektiver rundt den digitale utviklinga og digital tekstkultur i skolen, og Sonja Mork hadde noen gode eksempler vi vil ta med oss videre, sier Gjøsæther og Fredriksen.

- Forelesningene gir oss også fine tilbakemeldinger på den jobben vi gjøre gjennom å bekrefte at vi er på riktig vei, eller lede oss i riktig retning, sier Gjøsæther.

 

 

 

Hanne Wike, Lars Christian Gjøsæther og Cathrine Fredriksen ved Drammensskolen.

Hanne Wike, Lars Christian Gjøsæther og Cathrine Fredriksen ved Drammensskolen håper de kan ta med seg ny inspirasjon og kunnskap tilbake til sine skoler.