Kompetanseheving ved Lesesenteret

Videreutdanning, forskerutdanning og skoleutvikling er viktige deler av Lesesenterets oppdrag.

Her finner du en oversikt over studier, utdanningstilbud, skoleutvikling og andre tilbud til kompetanseheving som vi er helt eller delvis ansvarlig for.

Mannlig lærer i klasserom.