MENY

Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy

Hold av 7.-9. mai 2019. Da arrangeres den femte utgaven av Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. Denne gang holdes konferansen ved Universitetet i Stavanger.

Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy ble holdt for første gang i 2011, og har som mål å vise fram den nyeste, nordiske forskningen lesing, skriving og literacy. Konferansen er blitt et viktig møtested for nordiske forskere.

Skrivesenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger står sammen bak arrangementet. Arrangementet legges annen hver gang til Trondheim og Stavanger, og i 2019 arrangeres den på Universitetet i Stavanger. 

Presentasjonsformen på konferansen er både symposier, papers og posters. Det vil bli åpnet for innsending av abstrakt i mai/juni 2018, og frist for innsend vil være medio november 2018. Programmet vil bli klart kort tid etter dette. Følg med på Lesesenteret og Skrivesenterets nettsider eller Facebook-sider for annonsering.

skrivles-logo-2019.jpg%20%28rw_largeArt_768%29