MENY

Andre utrop - Skriv! Les! 2019

Andre utrop til Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy.

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy er et initiativ fra Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy. Konferansen blir arrangert for femte gang 7. til 9. mai 2019, og holdes i Stavanger.

Hovedforedrag:

Les mer om hovedforedragene.

Tema for Skriv! Les! 2019 er «Literacy i nordiske klasserom og skriftsamfunn». De nordiske landene har mange fellesnevnere som gjør det mer naturlig å se til hverandre enn til kontinentet, USA og England for å vinne kunnskap om lesing og skriving i skole og samfunn. Fellesnevnere kan hevdes å være: mindre klassedelte samfunn, stor oppslutning om den offentlige skolen, historisk verdsetting av literacy/lesing- og skriving, og motstand mot formell instruksjon i barnehagen. Hovedforedragene vil på ulike vis behandler konferansetemaet.

På dette grunnlaget ønsker vi til Skriv! Les! 2019 særlig velkommen bidrag med sammenlikninger mellom nordiske land når det gjelder literacy/lesing- og skriving – i og utenfor skolen. På konferansen ønsker vi å presentere ny nordisk forsking på lesing, skriving og literacy. Utover konferansens tema ønsker vi også bidrag på områder som belyser lesing, skriving og literacy med utgangspunkt i ulike perspektiver:

 • grunnleggende ferdigheter i fag
 • i ulike domene som skole og samfunnsliv
 • vurdering og kartlegging
 • andrespråksundervisning
 • vansker med lesing og skriving
 • i et livsløpsperspektiv,
 • samtale om tekster
 • multimodale tekster
 • lese og skrivedidaktikk
 • lesing og skriving utenfor skolen
 • multiple tekster
 • tidlig innsats
 • critical literacy

 

På konferansen vil det være tre ulike presentasjonsformater:

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
   
 2. Poster-sesjon: I poster-sesjonen får du presentere prosjektet ditt på en poster, og kan få nyttige innspill fra erfarne forskere. Alle som har fått godkjent poster-presentasjon vil også få gi en kort (2-3 minutters) forhånds-omtale av sin poster i en av parallellsesjonene, slik at konferansedeltagerne er orientert om alle posterne.

  Alle godkjente postere deltar i kåringen av «beste poster», og vinneren kunngjøres på konferansens siste dag.
   
 3. Symposium: 4-6 presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og opponent/kommentator til slutt (120 min). Etablerte forskere blir oppfordret til å ta initiativ til symposium. Det innebærer å sette sammen flere presentasjoner omkring et felles tema, ta imot abstrakt fra deltakerne i symposiet og laste disse opp samlet på konferanseserveren.

Klikk for å åpne portalen for innsending av abstrakt. (Stengt. Frist er overskredet.)

Frist for innsending av abstrakt er 15. november 2018.

Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Abstraktet skal inneholde maksimum 350 - 500 ord og skal ha følgende oppsett:

1) Tittel

2) Forfatter(e)

3) Forskningsemne

4) Teoretisk rammeverk

5) Metodologi/forskingsdesign

6) Forventa konklusjoner/funn

7) Relevans for forskingsfeltet

Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer før 31. desember 2018.

Klikk for å åpne portalen for innsending av abstrakt. (Stengt. Frist er overskredet.)

Påmelding til konferansen åpnes 15. desember 2018.

Frist for påmelding 15. mars 2019.

 

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat velkommen. Det vil komme et temanummer fra konferansen, med rom for inntil 10 artikler. For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan det søkes arrangøren om dekking av avgiften. Frist for innsending av artikler til temanummeret 1. november 2019. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.

Logo Skriv! Les! 2019