MENY

Hvordan lese effektivt? (Piken i speilet)

Kristine Skjeveland ved Lesesenteret tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boka Piken i speilet for å se nærmere på hvordan elevene kan jobbe for å lese effektivt.

Målene med dette undervisningsopplegget er:

1. Lær og lære-mål:

  • Å finne fram til hvordan hver elev best kan jobbe for å lese effektivt og for å forstå og huske det de leser.


2. Innholdsmål:

  • Du skal kunne forklare med egne ord hva referat, tema og spenningskurve er.
  • Du skal skriftlig kunne gjøre rede for referat av boken du har lest, tema den tar opp og hvordan spenningen i boken bygges opp.
  • Du skal kunne redegjøre for to enkle tolkninger av boken.
  • Du skal kunne bruke informasjonen du kommer fram til underveis i arbeidet i et skriftlig arbeid,
  • Du skal kunne skrive en kreativ tekst selv som tar utgangspunkt i et av bokens tema.

 

Last ned undervisningsopplegg (pdf).