MENY

Fortsatt satsing på grunnleggende ferdigheter i videregående skole

Quality education for every child (Malala Yousafzai)

Ny GIV startet i 2010 for å bekjempe frafall i videregående skole. Mange elever gjennomfører ikke videregående skole fordi de mangler nødvendige grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Ny GIV 2010 - 2013  var rettet mot de ti prosent lavest presterende elevene. Videreføringen i 2014 har fått navnet Matematikk og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og definerer ikke elevgruppen like tydelig som Ny GIV, men målet er fremdeles økt gjennomføring i videregående skole. Innsatsen skal sikre grunnleggende ferdigheter hos alle elever, forebygge stryk i matematikk, sikre økt oppfølging av elever og bidra til økt kunnskap om hva som gir resultater.