MENY

Leselos - kurs - Del 1: Innledning

Leselos er et verktøy for observasjoner av elevenes Leseferdighet og et rammeverk for undervisningsplanlegging. Gjennom dette kurset vil Lise Helgevold og Liv Engen introdusere bruken av dette verktøyet basert på veiledningshefte til Leselos.

Del 1 - Innledning

Gjennom del 1 blir du kjent med det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for Leselos. Observasjonsverktøyet er utviklet etter de samme teorier som ligger bak "Lesing er...", kartleggings- og nasjonale prøver og det andre materiellet som er utgitt fra Lesesenteret. Erfaringer fra praksisfeltet har selvsagt vært avgjørende for at Leselos er blitt et verktøy som kan brukes av alle lærere som jobber med tekst i undervisningen.

Innledningen gir også en introduksjon til i hvilke sammenhenger lærere kan bruke Leselos i skolehverdagen, og de elementer Leselos består av.

I Leselos er det, i tråd med nyere teorier om lesing, valgt ut 6 store områder elever må kunne noe om. Dette er mål, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon. I del 1 av kurset blir disse områdene introdusert. Dette er de områdene resten av kurset er delt inn i.

Klikk på bildet for å starte del 1 (forelesningen åpnes i eget vindu).

 

 

Start kurset