MENY

Program for lese- og skrivekurs

Gjelder Ålesund 04.02, Bergen 05.02, Stavanger 08.02, Fredrikstad 11.02 og Oslo 12.02.

10.00 - 12.00:
Leseopplæring / Marit Aasen, Lesesenteret - UiS

 • Hva kjennetegner en god leseopplæring?
 • Hvordan legge til rette for leseengasjement i arbeid med tekster?
 • Hvordan jobbe med tekster i klasserommet?

 

12.00 - 13.00:
Lunsj

 

13.00 - 14.45:
Skriveopplæring
 / Vibeke Lorentzen / Iris Hansson Myran, Skrivesenteret – NTNU

 • Tenkeskriving
 • Hva kjennetegner god skriveopplæring?
 • Rammer for skriving – hvordan støtte elevene i en skriveprosess?
 • Argumenterende skriving

 

14.45 - 15.00: 
Kaffepause

 

15.00 - 16.00:
Hva strever elever på 4. og 5. trinn med – fokus på
avkodingsferdigheter / Kristin Sunde, Lesesenteret - UiS

 • Leseutviklingen
 • Observasjon av leseatferd – hva er det vi ser?  
 • Hvordan kan en legge til rette for en eksplisitt og tilpasset opplæring i klasserommet?
 • Hvilke hjelpemidler kan være nyttige i dette arbeidet?