MENY

Program for lese- og skrivekurs

Programmet gjelder Tromsø 02.02, Værnes 03.02, Tønsberg 09.02 og Gardermoen 10.02.

10.00 - 12.00:
Leseopplæring  
/ Sture Nome, Lesesenteret - UiS

 • Hvordan lykkes i arbeidet med lesestrategier?
 • Hvordan lykkes med målretting av lesing?
 • Hva er leseengasjement, og hvordan legge til rette for leseengasjement i arbeid med tekster?

 

12.00 - 13.00:
Lunsj

 

13.00 - 14.45:
Skriveopplæring
 / Vibeke Lorentzen / Iris Hansson Myran, Skrivesenteret - NTNU

 • Tenkeskriving
 • Hva kjennetegner god skriveopplæring?
 • Rammer for skriving – hvordan støtte elevene i en skriveprosess?
 • Argumenterende skriving

 

14.45 - 15.00:
Kaffepause

 

15.00 - 16.00:
Hva strever elever på 4. og 5. trinn med – fokus på avkodingsferdigheter / Inga Kjerstin Birkedal, Lesesenteret - UiS

 • Leseutviklingen
 • Observasjon av leseatferd – hva er det vi ser?  
 • Hvordan kan en legge til rette for en eksplisitt og tilpasset opplæring i klasserommet?
 • Hvilke hjelpemidler kan være nyttige i dette arbeidet?