MENY

FYR - Yrkesretting og relevans i fellesfag i videregående skole

Arbeidet med å skape relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er ett av tiltakene for å øke gjennomføringen i videregående skole.

Det er derfor opprettet et nettverk av lærere fra knutepunktskoler i hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god undervisningspraksis i fagene norsk, engelsk og matematikk i sine fylker. Dette er FYR-lærerne som fungerer som fagkoordinatorer over hele landet.

De nasjonale sentrene for lesing, skriving, matematikk og fremmedspråk er involvert i samling og skolering av FYR-nettverket. Siden desember 2012 er også Naturfagsenteret engasjert slik at naturfaglærere også får sin FYR-koordinator i hvert fylke. Skrivesenteret publiserer FYR-nyheter, deriblant tverrfaglige undervisningsopplegg som FYR-prosjektets norsklærere har utarbeidet i programfag som barne- og ungdomsarbeiderfag, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, restaurant- og matfag med mer.

Se også NyGIV hos NDLA (norsk digital læringsarena) for FYR-opplegg i flere fag.

Se brukerveiledningsvideo for hvordan du kan bruke og dele informasjon på nettsiden til FYR.