MENY

IGEL nord – en studie om skjønnlitterær lesing - DEL 2

IGEL nord er en studie om skjønnlitterær lesing som blir gjennomført i fire av de nordiske landene i høst: Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Leseundersøkelse, del 2

Målet for denne studien er å undersøke hvordan litterær stil og personlige holdninger kan påvirke ens lesemåte. Undersøkelsen består av to deler, hver på ca. 45 minutter. Dette er del 2.

Oppgave 1, «Leseopplevelse»:

Velg de tre markeringene du har gjort i «Fluen» som du synes er mest slående eller stemningsskapende, og skriv en forklaring i tekstboksen (lenke til nettsiden under) på hvorfor du valgte akkurat disse tre. Vis til utdragene dine ved å oppgi sidetall og første og siste ord i formuleringen. Dersom du viser til et enkelt ord/uttrykk, skriv selve ordet/uttrykket. Deretter klikker du deg videre i dette skjemaet (nederst på venstre side) og svarer på et spørreskjema om leseopplevelsen, «Leseopplevelse». Her tar du stilling til 41 påstander ved å velge det mest dekkende alternativet på en 6-punktsskala som går fra «helt uenig» til «helt enig».

Se instruksjon og skriv inn forklaringene/utdypningene her:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55118/lomake.html

Oppgave 2:

Til slutt skal du gjennomføre «Øyetesten», også brukt i del 1 av eksperimentet. Hent heftet med ansiktsuttrykk, og svar på PC ved å klikke på denne lenken:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55121/lomake.html

 

Tusen takk for at du deltar i dette eksperimentet om lesing av skjønnlitteratur!

 

Anne Mangen, førsteamanuensis ved Lesesenteret
Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret