Programområder for forskning ved Lesesenteret

Forskningen ved Lesesenteret er organisert i to programområder: Grensesnitt i lesing og skriving og Muntlighet og dialog i skolen (MUNDI).

Et programområde for forskning betyr at forskningsprosjekter med likheter innenfor fagområde og/eller datagrunnlag har en felles organisatorisk forankring.

Programområdene fungerer som forum, og det skal oppnå synergieffekter mellom de forskjellige forskningprosjektene. 

Forskere fra Lesesenteret, fra resten av Universitetet i Stavanger og fra andre norske og utenlandske forskningsinstitusjoner er tilknyttet Lesesenterets programområder.