Programområder for forskning ved Lesesenteret

Forskningen ved Lesesenteret er organisert i tre programområder: Det lærende barnet, Literacy og læring og Grensesnitt i lesing og skriving.

Et programområde for forskning betyr at forskningsprosjekter med likheter innenfor fagområde og/eller datagrunnlag har en felles organisatorisk forankring.

Programområdene fungerer som forum, og det skal oppnå synergieffekter mellom de forskjellige forskningprosjektene. Denne syngergieffekten ville en ikke fått dersom prosjektene var enkeltstående.

Forskere fra Lesesenteret, fra resten av Universitetet i Stavanger og fra andre norske og utenlandske forskningsinstitusjoner er tilknyttet Lesesenterets programområde.