MENY

Kristin Sunde: Undervisningspraksis og elevenes skriftspråklige utvikling

En studie av læreres undervisningspraksis i begynneropplæringen i lesing og skriving og elevers skriftspråklige utvikling.

Målet med prosjektet er å studere læreres undervisningspraksis i begynneropplæringen i lesing og skriving og elevers skriftspråklige utvikling. Av spesiell interesse er betydningen av rask bokstavprogresjon på elevers utvikling av bokstavkunnskap, ordlesing og staving og hvordan elevenes skriftspråklige utvikling henger sammen med læreres undervisningspraksis.

Det har lenge vært tradisjon i Norge med sakte progresjon i bokstavinnlæringen, og de fleste har brukt hele 1. trinn på å lære elevene bokstavene. Hvis elevene får introdusert alle bokstavene tidlig på 1. trinn vil de få mulighet til å lese og skrive ord på et tidligere tidspunkt, og for de som trenger det er det tid til flere repetisjoner av bokstavene det første skoleåret. Hvordan rask progresjon i bokstavinnlæringen påvirker elevenes utvikling av bokstavkunnskap, ordlesing og staving på 1. trinn er et sentralt spørsmål i dette prosjektet.

Det er imidlertid langt flere faktorer enn progresjonen i bokstavinnlæringen som har betydning for elevenes læring. Lærerens undervisningspraksis knyttet til lesing, skriving og tilpasset opplæring er avgjørende for at elevene skal utvikle gode ferdigheter. Vi vet mye om hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving, men vi vet mindre om hva som kjennetegner undervisningen til de lærerne som lykkes best i dette arbeidet. Dette spørsmålet er sammen rask bokstavprogresjon hovedfokuset i prosjektet.

Doktorgradsprosjektet er en del av Two Teachers-prosjektet, som skal undersøke hva økt lærertetthet har å si for elevenes læring og læringsmiljø.

Prosjektet varer til 2019.

Prosjektansvarlig: Kristin Sunde
Hovedveileder: Kjersti Lundetræ
Biveileder: Bjarte Furnes

Kristin Sunde

Foto: Elisabeth Tønnessen