MENY

Hege Rangnes: Læreres forståelse og tilrettelegging for flerspråklige elevers læring i arbeid med fagtekster

Målet med denne studien er å undersøke hvordan lærere forstår og tilrettelegger for flerspråklige elevers læring i arbeid med fagtekster i samfunnsfag på mellomtrinnet.

Resultater fra internasjonale og nasjonale lesetester viser at flerspråklige elever som gruppe strever med å forstå tekster de leser. Selv om vi vet at det akademiske språket som preger tekster er en utfordring for mange flerspråklige elevers tekstforståelse, vet vi mindre om hvordan lærere arbeider med tekster i undervisningen. I denne studien undersøkes det derfor hvordan lærere forstår og tilrettelegger for flerspråklige elevers læring av fagtekster.

Data ble samlet inn gjennom intervjuer og observasjoner i klasserom. Som en del av prosjektet prøvde lærere ut en vokabularprøve som måler elevenes kunnskap om akademisk vokabular, og det ble undersøkt hvordan flerspråklige elever snakket sammen om fagtekster i elevgrupper.

Mens mye av tidligere forskning er basert på observasjonsstudier av undervisning, bidrar denne studien med kunnskap om læreres egne stemmer om pedagogisk bruk av prøveresultater, og hvilke utfordringer de opplever i undervisningen når de skal tilrettelegge for flerspråklige elevers læring av fagtekster.

I tillegg vil prosjektet gi innsikt i flerspråklige elevers tekstforståelse i elevsamtaler. Resultatene vil ha implikasjoner for lærerutdanninger og videreutdannelser for lærere for hvordan flerspråklige elevers opplæringsbehov kan bli møtt.

Prosjektperiode: 2017-2019

Prosjektansvarlig: Hege Rangnes

Hovedveileder: Per Henning Uppstad

Bi-veiledere: Aslaug Fodstad Gourvennec og Åse Kari Hansen Wagner

Hege Rangens