MENY

Gunn H. Ofstad: Cohesion management in text writing

Forskning på skriving har tradisjonelt vært delt i forskning på prosess eller produkt. Videre er forskning på skriving tradisjonelt vært skilt fra forskning på lesning. Dette prosjektet visker ut det tradisjonelle skillet mellom forskning på lesning og skriving.

Leseaspektet ved skriving er blitt gitt lite oppmerksomhet og forskning på konsekvenser lesing kan ha for skriving og omvendt er lite utforsket. Ved å fokusere på visuell oppmerksomhet på egen tekst under skriveprosessen skal prosjektet bidra til å viske ut det tradisjonelle skillet mellom forskning på lesning og skriving.

Prosjektet vil fokusere på den lesende skriver og det dynamiske forhold som eksisterer mellom visuell oppmerksomhet mot egen tekst og bruk av kohesjonsmekanismer for å sikre en god sammenhengende tekst.

I doktorgradsprosjektet brukes registrering av øyebevegelser i kombinasjon med registrering av tasteaktivitet som metode. Metoden gir data hvor man har muligheten til å analysere interaksjonen mellom skriverens visuelle oppmerksomhet mot egen tekst og den skriftlige produksjonen av denne. Datainnsamlingen omfatter 40 tekster fra 20 universitetsstudenter (alder 19-22 år), der en tekst er skrevet under normale forhold for visuell tilbakemelding fra egen tekst og der den andre er skrevet under manipulerte forhold for visuell tilbakemelding fra egen tekst, som innebærer at alle bokstaver er erstattet med X.

Doktorgradsprosjektet er basert på tre artikler, der den første artikkelen beskriver de ulike kohesjonsmekanismer som skriverne benytter seg av og hvilken rolle den visuelle oppmerksomheten mot egen tekst har i aktiviseringen og bruken av disse. Den andre artikkelen fokuserer på hva som skjer med bruk av kohesjonsmekanismer når visuell oppmerksomhet mot egen tekst ikke er mulig, kontra når visuell tilbakemelding er mulig. Den siste artikkelen skisser spor til en modell for kohesjonsstyring med bidrag fra de to foregående artiklene sett opp mot etablerte skrivemodeller.

Prosjektansvarlig: Gunn Helen Ofstad Oxborough
Veileder: Per Henning Uppstad
Biveileder: Mark Torrance

Gunn Helen Ofstad Oxborough

Gunn Helen Ofstad Oxborough