MENY

Poetisk stridskunst

28. mai 2004 disputerte Ingrid Nielsen for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Mir wuchs Zinn in die Hand", hvor hun undersøker den poetiske skapelsen i dikt av den tyskspråklige lyrikeren Paul Celan (1920-1970).

Celan er en av de viktigste modernistiske forfatterne i det 20. århundre, og har ofte blitt tolket som introvert mystiker (innenfor den jødisk-kabbalistiske tradisjonen) eller som offer (for de nazistiske jødeforfølgelsene). Avhandlingen løfter i stedet frem bildet av en offensiv og kreativ poet som også iverksetter agonistiske, kjetterske og frisettende strategier. Avhandlingen perspektiverer Celans dikt som en "stridskunst" som forsøker å ombygge og dreie tradisjonens meningskoder, metaforikk og logikk.

Diktenes kritiske bestridelse av de overleverte "sannhetene" gir ressurser for en poetisk skapelse som overskrider de kulturelle meningssammenhengene og virkelighetsmodellene. Et grunnspørsmål i avhandlingen er således hva diktene skaper i forhold til de historiske diskursene. Det argumenteres for at diktene frembringer noe grunnleggende gåtefullt; med konsekvens og presisjon artikulerer de noe ubestemt.

Slik åpner avhandlingen også for grunnlagsteoretiske spørsmål som angår tolkningens muligheter og grenser.  


Tekst og foto er hentet fra Universitetet i Bergen sin hjemmeside.