MENY

«Det rister litt i hjernen.» En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis.

Aslaug F. Gourvennecs avhandling er forankret i sosiokulturelle perspektiver på diskurs (Gee, 2011) og praksis (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998; van Leeuwen, 2008) og utforsker litteraturfaglig praksis gjennom nærlesing av litterære gruppesamtaler om dikt i starten av vg1 og retrospektive gruppeintervju i siste semester av videregående skole.

Studien finner at elevene er dypt engasjert i meningsskapingen, at de i samtalen aktivt benytter og verdsetter ulike erfaringer i møte med teksten. Når elevene ser tilbake på og omtaler praksis, trer det å skape en best mulig forankret forståelse - eller dybdeforståelse - av de tekstene de arbeider med, frem som praksisens hovedformål. Elevene verdsetter arbeid med utfordrende tekster over tid og med ulike arbeidsformer, da de finner dem i tråd med de bilder de tegner av en faglig kjerne, kjennetegnet av verdier som tolkningsmangfold, dybdeforståelse, kritisk tenkning og deltakelse. Avhandlingen argumenterer for å forstå elever som en del av en litteraturfaglig praksis som strekker seg på tvers av ulike skoleslag, høyere utdanning og akademia. 

Prosjektansvarlig: Aslaug Fodstad Gourvennec
Hovedveileder: Atle Skaftun
Biveileder: Per Henning Uppstad

Aslaug Fodstad Gourvennec

Aslaug Fodstad Gourvennec (Foto: Elisabeth Tønnessen)