MENY

5- og 6-åringers muntlige fortellerkompetanse

Prosjektet er basert på en antakelse om at det er sammenhenger mellom barnehagers lesekultur og barnehagebarnas språkbruk. I prosjektet søkes det etter spor fra barnehagers lesepraksis i barns muntlige fortellinger.

Prosjektet har bakgrunn i det treårige utviklingsprosjektet BOKTRAS (Hoel og Helgevold 2007, Hoel, Kaasa og Braathen 2008), som hadde som mål å fremme leseaktiviteter - som høytlesing og dialogisk lesing - i sju norske barnehager.

Leseaktivitetene i barnehagene inngikk som en del av barnehagenes språkstimuleringsarbeid. 18 seksåringer fra BOKTRAS-prosjektet er fulgt i overgangen fra barnehage til skole, i tillegg er 18 barn fra en kommune som ikke har hatt det samme fokuset på språkstimulering og leseaktiviteter i barnehagen fulgt. Barna fra BOKTRAS-barnehagene har fått flere forekomster av narrative modeller enn de barna som ikke har gått i en BOKTRAS-barnehage. Prosjektet er basert på en antakelse om at det er sammenhenger mellom barnehagers lesekultur og barnehagebarnas språkbruk. I prosjektet søkes det etter spor fra barnehagers lesepraksis i barns muntlige fortellinger. Det er samlet inn data i to omganger: rett før barna avsluttet barnehagen, og samme tid ett år senere – når barna har vært nesten ett år i skolen.

Prosjektet er i utgangspunktet relatert til arbeidet som nasjonalt senter (§ 1.4), og rapporteres også i kap. 10.2. Data fra prosjektet brukes imidlertid også til forskning (finansiert av frikjøpsmidler).

Faglig ansvarlig: Trude Hoel
Faglig veileder: Vibeke Hetmar

Trude Hoel

Trude Hoel