MENY

Barns matematiske utvikling

Førskolealderen representerer en viktig fase i barns matematiske utvikling. En rekke studier har vist at barn tilegner seg en mengde matematiske ferdigheter gjennom uformelle erfaringer fra dagligdagse situasjoner og lek.

Det finnes imidlertid lite forskning på hvordan slike ferdigheter utvikles. Formålet med denne studien er å avdekke hvilke matematiske ferdigheter som er etablert når barnet er 2 ½, 4 ½ og 6 ½ år, om det er noen sammenheng mellom barnets tidlige språklige og matematiske utvikling, og hva som kjennetegner den matematiske utviklingen for barn med sterke versus svake matematiske ferdigheter. Ett utvalg barn skal studeres longitudinelt fra 2 ½ til 4 ½ år, og det samme utvalget samt ett utvalg barn 6 ½ år skal studeres med en tverrsnittsundersøkelse. Den metodiske tilnærmingen til studien er ikke-eksperimentell med strukturert observasjon i en naturlig setting av kjente nærpersoner. 
 
Dette er et treårig doktorgradsprosjekt med oppstart 01.03.09.

Prosjektansvarlig:

  • Tone Salomonsen

Veiledere:

  • Elin Reikerås (hovedveileder)
  • Ann-Mari Knivsberg (biveileder)