MENY

PIRLS-prosjektet

I 2011 deltok Norge i leseundersøkelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) sammen med 47 andre land. Her kan du lese den norske rapporten fra PIRLS 2011.

PIRLS 2011 - "Godt nok? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn" (norsk rapport)

Tidligere undersøkelser
I 1991 var IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen som Norge deltok i. Undersøkelsen omfattet 9-åringer og 14-åringer i 32 land.

På slutten av 1990-tallet tok IEA initiativet til en ny leseundersøkelse, PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy Study), som omfattet elever på 4. trinn (10-åringer) i 32 land. IEA ønsker å gjennomføre undersøkelsen hvert 5. år.

PIRLS 2006 omfatter 42 land, og Norge deltok med elever på 4. trinn (10-åringer) og et mindre utvalg elever på 5. trinn (11-åringer).

PIRLS ble også gjennomført i 2011, der det var hele 48 land som er med. Igjen deltok Norge med elever på 4. trinn (10-åringer) og et mindre utvalg elever på 5. trinn (11-åringer).

Rapporter

PIRLS 2006 - Rapporten "Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter" (norsk rapport)

PIRLS 2001 - Rapporten "Hvorfor leser klasser så forskjellig?"

PIRLS 2001 - Rapporten "Norsk kortversjon"

PIRLS 2001 - Rapporten "Slik leser 10-åringer i Norge"

PIRLS 2001 - Rapporten "Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge?"


Lenker


PIRLS norsk del Faktablad