MENY

Pirls-prosjektet

I 1991 var IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen som Norge deltok i. Undersøkelsen omfattet 9-åringer og 14-åringer i 32 land.