MENY

Fagkonferansen om PIRLS 2016: Fortsatt framgang - eller på stedet hvil? Stavanger 6. desember 2017

Hva forteller den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2016 om leseferdighetene til norske elever – og hva betyr dette for skolen? 6. desember 2017 inviterer Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret alle som er interessert i norsk skole til Fagkonferansen om PIRLS 2016.

Gutter i bibliotek PIRLS 2011 viste en forsiktig framgang i norske elevers leseferdigheter. Fortsetter denne utviklingen? Dette er tema for Fagkonferansen for PIRLS 2016.

5. desember offentliggjøres resultatene fra den store leseundersøkelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) 2016. Over 50 land har deltatt, og Norge hadde med rundt 8500 4. og 5.-klassinger. Det er knyttet stor spenning til om norske elever fortsetter den forsiktige positive fremgangen vi så i 2011.

Vi ønsker velkommen til Fagkonferansen om PIRLS 2016 onsdag 6. desember i Stavanger.

Sentrale temaer for konferansen:

Les hele programmet her.

Konferansen streames direkte. Følg den her.

Basert på funnene fra PIRLS 2016 vil foredragsholderne blant annet belyse disse temaene:

Hovedresultatene for PIRLS og ePIRLS 2016

Hva kjennetegner leserprofilene til sterke og svake jente- og guttelesere?

Hva betyr lærer og skolemiljø?

Indikerer PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestart?

Hvordan leser flerspråklige elever?

Leser elevene like godt på skjerm som på papir?

Hvordan følger skolene opp elever som strever?

Foredragsholdere vil være forskere og fagpersoner fra Lesesenteret. Vi vil også invitere sentrale politikere til å komme med korte kommentarer.

Om PIRLS 2016

PIRLS 2016 er den fjerde internasjonale kartleggingen av leseferdighet blant 10-åringer. Prøven gir et bilde av elevenes leseferdigheter når de er i ferd med å avslutte den grunnleggende leseopplæringen, og er i begynnelsen på en periode hvor de skal lese for å lære.

Nytt av 2016 er den digitale leseprøven, ePIRLS som ble gjennomført på 5. trinn. Det er interessant å sammenligne den digitale prøven med den papirbaserte prøven for disse elevene. I tillegg til å se på elevenes resultater på prøvene, legger PIRLS også vekt på opplysninger som er gitt av elevenes foresatte, av norsklærerne og av skoleledelsen.

Les mer om PIRLS.

Praktisk informasjon

Fagkonferanse om PIRLS 2016
Tid: Onsdag 6. desember kl. 09.30–15.30.
Sted: Stavanger (Sola), Quality Airport Hotel
Påmeldingsfrist: 5. november
Pris: Kr 450 inkl mva* (+ mulighet for å bestille artikkelsamlingen fra PIRLS 2016. Pris kr 300 inkl mva)
* Deltakerskoler i PIRLS 2016 har en gratisplass på konferansen.
(Reise og evt opphold må dekkes av delegatene.)
Program

Vi ser frem til en spennende konferanse!

Følg oss på Facebook for å bli oppdatert om konferansen og andre nyheter fra Lesesenteret.

PIRLS IEA Logo