MENY

PIRLS 2021

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) er en internasjonal leseundersøkelse som måler leseferdighetene til elever på 5. trinn.

I tillegg til resultatene fra undersøkelsen, gir PIRLS informasjon fra spørreskjemaer til skoleledelse, norsklærerne, foresatte og elevene. Slik gir PIRLS et godt helhetlig bilde av elevens lesesituasjon.

Neste PIRLS-gjennomføring vil foregå i 2021. Utprøvingen av undersøkelsen vil skje blant utvalgte skoler våren 2020.

Les mer om PIRLS.