MENY

IALS-Prosjektet

Hvor godt leser voksne i Norge?
IALS er en undersøkelse som kartlagt leseferdigheten i aldersgruppen 16 – 65 år i 21 land.

Bakgrunn for prosjektet

I dagens informasjonssamfunn er vi ikke lenger opptatt av om voksne kan lese, men er mer interessert i å vite hvor godt de leser; hvordan de kan nyttiggjøre seg den flommen av skriftbasert informasjon som de møter i dagligliv og arbeidsliv.

Dette var noe av bakgrunnen for IALS/SIALS(International Adult Literacy Survey/Second International Adult Literacy Survey), som har kartlagt leseferdigheten hos voksne i aldersgruppen 16 – 65 år.

Undersøkelsen ble gjennomført i Norge i 1998, og tilsammen var det 21 land som deltok i identiske opplegg gjennomført i perioden 1994 - 1998. Det var første gang Norge foretok en omfattende kartlegging av leseferdigheten hos voksne.

Deltakerlandene omfattet ca. 10 % av jordens befolkning, men ”dekket” ca. 50 % av verdens samlede brutto nasjonalprodukt.

I Norge var det Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (Voksenopplæringsavdelingen) som var initiativtaker og oppdragsgiver for undersøkelsen, sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Egil Gabrielsen ved Lesesenteret var prosjektleder.