MENY

Kvantitativt forum

Kvantitativt forum er et forum for forskere og stipendiater som er tilknyttet Læringsmiljøsenteret (tidligere Senter for Atferdsforskning) og Lesesenteret. Felles for disse er at alle jobber med kvantitative forskningsdesign.

Substansielle problemstillinger kombinert med statistiske data danner utgangspunkt for diskusjon og fordypning i metodiske spørsmål. Generøs utveksling av innsikt og erfaringer, kritisk refleksjon og nøyaktighet er ideal og innfallsport til heving av medlemmenes forskningskompetanse.

Professor Knud Knudsen, IMKS, bistår med veiledning og seminaraktivitet, og har fungert som mentor for kvantitativt forum gjennom en årrekke.