MENY

Kvalitativt forum

Høsten 2012 ble det opprettet en møteplass for metodediskusjoner knyttet til prosjekter basert på kvalitative data – Kvalitativt forum har blitt navnet.

Bakgrunnen for opprettelsen av Kvalitativt forum er at det er mange på Lesesenteret som arbeider med denne typen data i sine ph.d.-prosjekter, og formålet er at en slik møteplass kan bidra til å skape fellesskap knyttet til metodologi og tenkemåter som har relevans også for det utadrettede arbeidet.

Atle Skaftun organiserer forumet, og Turid Rødne er engasjert som kommentator med metodeekspertise.

Forumet har møter en til to ganger per måned.