MENY

VEBB sentralt i norsk barnehageforskning

Barnehageforskningen er i vekst i Norge. VEBB er ett av åtte innovasjonsprosjekter som har fått støtte av Norges Forskningsråds program for Forskning og innovasjon i utdanningen.

Barnehagelærer med gruppe jobber med ipad VEBB er ett av åtte nye innovasjonsprosjekter som har fått midler fra FINNUT.

FINNUT dekker hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole, til høyere utdanning og voksnes læring. FINNUTs mål er å utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans, som i større grad tar utgangspunkt i brukernes behov.

Les mer om FINNUT på Forskningsrådets nettsider.

VEBB er ett av åtte innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som ble tildelt midler høsten 2016. VEBB er det eneste barnehageprosjektet i denne tildelingsrunden, men barnehageforskning er et voksende felt. Hele 16 % av de tildelte midlene i FINNUT går nå til barnehagefeltet. 

- VEBB er et sentralt bidrag til denne positive økningen i barnehageforskningen, sier førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

17. januar arrangerte Forskningsrådet kick off-seminar for de åtte utvalgte innovasjonsprosjektene i FINNUT. Førsteamanuensis og post doc Trude Hoel la vekt på Stavangerbarnehagenes behov for faglig kvalitet i arbeidet deres med språk og litteratur, som er utgangspunktet for VEBB.   

Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

 

Trude Hoel

Førsteamanuensis og postdoc Trude Hoel presenterte VEBB for Forskningsrådet under kick off-seminaret 17. januar.