MENY

VEBB: Rapport november 2017

Rapport fra VEBB til Norges forskningsråd november 2017.

vebb logo

VEBB (Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn) er et innovasjonsprosjekt som skal bidra med forskningsbasert kunnskap om nettbrett til bruk i språkstimulerende aktiviteter i barnehagen. Gjennom tett samarbeid med lærere i et utvalg barnehager i Stavanger kommune og NettOp (Avdeling for utvikling av digitale læremidler; UiS) skal det utvikles et nettbasert vurderingsverktøy – VEBB – for bildebok-apper til bruk i samtalebasert lesing. Vurderingsverktøyet utvikles på bakgrunn av et rikt datamateriale bestående av videofilmer av leseøkter, spørreskjemaer til barna, lærerne og foreldrene, samt refleksjonslogger fra lærerne.

I dette første året har vi særlig fokusert på kvalitetsvurdering av de fire titlene som skulle brukes i videostudien, samt både praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til videoobservasjon av lesing med barnegrupper. Tolv barnehagelærere fra seks barnehager har gjennomført leseøkter der de har lest et utvalg bøker (både i trykt og digitalt format) sammen med ei barnegruppe. Disse leseøktene er blitt videofilmet. Før innspillingen av disse filmene, har lærerne fått kursing i samtalebasert lesing, og de har fått opplæring i bruk av kamera og iPad til lesing. Forskergruppa i A2 (Kvalitetsvurdering) har valgt ut fire titler som alle foreligger som bildebok-app (til lesing på iPad) og som bok. De fire titlene er valgt ut på bakgrunn av bl.a. potensiale for rike samtaler rundt fortellingen, kvaliteter knyttet til både estetikk og fortelling, og interaktive muligheter.

I tillegg til videomateriale, har vi utviklet en rekke spørreskjemaer der vi spør om bl.a. interesse for lesing, erfaringer med lesing hjemme og i barnehagen, innstilling til leseaktiviteter, og barnas tilgang til teknologier hjemme (lesebrett, nettbrett, PC, smart-telefon). Data fra spørreskjemaene vil utfylle videomaterialet, og danner til sammen et solid grunnlag for utvikling av VEBB (forventes ferdigstilt i løpet av våren/sommeren 2018).

I tiden som har gått fra oppstartsseminaret i februar, har VEBB hatt en rekke aktiviteter (bl.a. kurs i metode med barnehagelærere; pilotering av spørreskjemaer og filming i barnehagene; møter og seminarer med de ulike gruppene [forskergruppa; referansegruppa; NettOp som skal utvikle VEBB; og Scientific Advisory Board]).

Prosjektet har vært presentert i en rekke sammenhenger og fora særlig rettet mot barnehagesektoren (bl.a. på Utdanningskonferansen, og Forum for barnehagevitenskap), og på forskerkonferansen Skriv!Les!. I forbindelse med oppstartsseminaret i februar var det også flere medieoppslag (se http://lesesenteret.uis.no/vebb/ for lenker). Den første vitenskapelige artikkelen publiseres i Norsk Pedagogisk Tidsskrift (nr. 4, 2017).