MENY

Stavanger-barnehager inviteres til forskning på e-bøker

Kan det å lese e-bøker sammen med barn være like bra som papirbøker i barnehagens språkarbeid? Nå ønsker forskere ved UiS og Lesesenteret å komme i kontakt med barnehager i Stavanger som kan tenke seg å delta i et forskningsprosjekt på akkurat dette.

E-bøker i barnehagen VEBB inviterer Stavanger-barnehager til å delta i prosjektet

I forskningprosjektet VEBB skal barnehageforskere ved Lesesenteret og UiS undersøke bruken av e-bøker og bildebøker i samtalebaserte leseaktiviteter.Sammen med et utvalg barnehager, skal forskerne prøve ut både papirbaserte og digitale bildebøker som utgangspunkt for samtalebasert lesing. Med utgangspunkt i dette arbeidet skal de utvikle et nettbasert vurderingsverktøy for e-bøker for barn.

Nå ønsker forskerne å komme i kontakt med barnehager i Stavanger som kunne tenke seg å delta i prosjektet.

Prosjektet inviterer barnehager som ønsker å sette fokus på språkarbeid og bruk av digitale medier, og som gjerne ser tilleggsgevinsten av å være med på å utvikle et verktøy som kan brukes av hele barnehagefeltet.

Stavanger kommune er prosjekteier for det toårige innovasjonsprosjektet, som starter opp i februar 2017. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Vil gi barnehageansatte mer kunnskap om digitale verktøy

Nasjonalt satses det på styrket språkarbeid i barnehagen: Språkarbeid, leseaktiviteter og bruk av digital teknolog står sentralt i høringsutkastet for ny Rammeplan, og regjeringen har lansert Språkløyper; en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. I tillegg er 2017 Stavangerbarnehagenes språkår.

Ved å delta i VEBB vil barnehagelærerne kunne videreutvikle sin kompetanse knyttet til arbeid med språk, teknologier og lesing i barnehagen.

Forberedelser

I prosjektet vil vi gjennomføre intervju med de deltakende barnehagelærerne, observasjoner av samtalebasert lesing med utgangspunkt i bildebøker på papir og skjerm i grupper (seks 4-5-åringer i hver gruppe) og måling av engasjement hos voksne og barn etter et utvalg leseøkter. Barnehagelærerne som deltar i prosjektet vil få grundig opplæring i samtalebasert lesing, registrering av engasjement og opplæring/trening i filming med iPad.

Gjennomføring

I løpet av tre uker på høsten 2017, gjennomfører gruppene daglige leseøkter. Deltakelse i prosjektet innebærer at barnehagelærerne filmer fire leseøkter hver, og gjennomfører spørreundersøkelse i etterkant av hver leseøkt. Spørreundersøkelsen er utformet som en enkel app, der barna selv klikker på symboler for opplevelse av boka de har lest sammen med barnehagelærerne. VEBB sørger for det nødvendige utstyret - som iPads, bildebok-apper og bildebøker - og all nødvendig opplæring i bruk av dette.

Personvern

Prosjektet skal meldes Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Dette betyr at våre samarbeidsbarnehager må hjelpe til med å få signert samtykkeerklæring fra foreldrene på vegne av sine barn.

Les hele invitasjonen fra Stavanger kommune, med informasjon om påmelding og kontaktpersoner.