MENY

Statusrapport juni 2018

Arbeidet i VEBB-prosjektet har god progresjon og når det nå nærmer seg sommerferie, vil vi informere om årets begivenheter.

vebb nfr logo

Datainnsamling og forberedelser

I oktober i fjor ble det samlet inn videodata fra 12 barnehagelærere i seks barnehager. Hver barnehagelærer leste to titler (av fire som var valgt ut til hovedstudien), én i bokformat og én som app. Alle lesestundene foregikk med samme barnegruppe, og barna hadde på seg nummerskilt, slik at vi kan matche dem på tvers av lesestunder.

Dette betyr at vi har fire filmer for hver barnehagelærer; til sammen 48 filmer (24 filmer med boklesing og 24 filmer med app-lesing).

I tillegg har vi samlet inn spørreskjema-data fra barnehagelærere og foreldre, som undersøker en rekke aspekter relatert til leseopplevelse, lesepreferanser, erfaringer med digitale verktøy, tilgang til teknologi i barnehagen og i hjemmet, lesekulturer i barnehagen og i hjemmet, barnas interesse i språkaktiviteter og informasjon om demografi. Vi har også samlet data om barnas engasjement umiddelbart etter hver lesestund (ved bruk av smilefjes J). Vi har også logger med barnehagelærernes refleksjoner etter hver lesestund, og fokusgruppeintervjuer med barnehagelærerne.

Forskere fra ulike disipliner har møttes ved tre anledninger for å se mer systematisk på datamaterialet, og gruppen har begynt å liste opp forskningsspørsmål som kan undersøkes nærmere. Basert på de første analysene har vi begynt å utvikle evalueringsverktøyet – VEBB-innovasjonen – i samarbeid med NettOp. Hvert parameter vil ha en tilleggstekst («Les mer …»). Denne forklarer nærmere hvorfor og på hvilke måter dette spesifikke aspektet kan spille en rolle i sammenhengen samtalebasert lesing.  

Konferansepresentasjoner

- Under The Childhood and Materiality conference, 7.-9. mai, Universitetet i Jyväskylä, Finland (https://www.jyu.fi/en/congress/childhood2018 ), presenterte Anne Mangen noen foreløpige funn fra videoobservasjonene.

- Under den årlige konferansen til Jean Piaget Society i Amsterdam, 31. mai – 2. juni, fortalte Trude Hoel og Margrethe Jernes om hvordan lærernes stillasbygging gjennom høytlesing i grupper blir påvirket av affordansene til bildebokapper. (https://www.jps2018.com/ )

Kommende konferanser

- Under IGEL-konferansen (http://igel2018.no/) i Stavanger, 25.-28. juli, vil ett av symposiene inneholde to presentasjoner fra VEBB:

 (i) Trude Hoel og Elise Seip Tønnessen vil presentere noe av det kommende arbeidet i WPA2, hvor de fokuserer på hvordan affordansene i både tekst og medium kommer til uttrykk i strukturerte lesestunder
(ii) Margrethe Jernes og Anne Mangen vil i sin presentasjon ta et nærmere blikk på hvilken rolle mediet spiller når en av barnehagelærerne leser Jakob og Neikob på papir og i app.

- Under EECERA-konferansen i Budapest 31.-28. august vil Margrethe Jernes presentere det overordnede forskningsdesignet, metoder og datamateriale. (http://www.eecera2018.org/ )

Publikasjoner

Det er flere artikler under arbeid, bl.a. forskningsprotokollen som skal sendes til European Early Childhood Education Research Journal (innen 1. august.) I tillegg er det følgende publisert eller akseptert/i trykk:

- Mangen, A. & Hoel, T. (2017) Samtalebasert lesing med bildebok eller nettbrett: gjør mediet en forskjell? Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(4), 339-351

- Mangen, A., Hoel, T. & Moser, T. (in press) Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. In Kucirkova, N., Rowsell, J., & Falloon, G. (Eds.) The Routledge International Handbook of Playing and Learning with Technology in Early Childhood. London & New York: Routledge

- Tønnessen, E. S. & Hoel, T. (accepted). The designing of dialogs around picture book-apps.  In J. E. Kim & B. Hassinger-Das (Eds.), Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books. London: Springer.

 

Tiden fremover:

Høsten 2018: I august-september går vi inn i «fase B» i prosjektet – forskningsbasert utprøving av VEBB i samarbeid med barnehagelærerne (WP B1), og med studentene i barnehagelærerutdanningen (WP B2). Denne utprøvingen og evalueringen av verktøyet er et viktig steg i retning WP B3, implementering – regionalt og nasjonalt i første omgang, kanskje internasjonalt i et større tidsperspektiv.