MENY

Digital læring på Nordic Edge

26. september arrangeres smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger. Blant foredragsholderne er forskere fra Respons-prosjektet, som har undersøkt hvordan PC og teknologi kan påvirke læring og undervisning på ungdomsskolen.

elever i digitalt klasserom På EdTech kan du lære om hvordan bruke digitale verktøy på en klok måte. (Illustrasjonsfoto: Gettyimages)

På den internasjonale konferansen Nordic Edge Expo, som starter den 26. september, er den første dagen satt av til konferansen KnowHow EdTech. Her vil de nyeste løsningene og trendene innen digital læringsteknologi bli presentert. 

EdTech-dagen er altså dagen hvor lærere, skoleledere og aktører i næringslivet kan utforske det aller nyeste innen digital læringsteknologi. UiS deltar blant annet med to presentasjoner, hvor ett av dem handler om bruk av «virtual reality».

Se programmet for KnowHow EdTech 2017

Kjøp billetter til KnowHow EdTech

Offentlig ansatte får 50 prosent rabatt på billetter til KnowHow EdTech

Digitalt klasserom

Flere kommuner i Norge har bestemt at alle elever på ungdomstrinnet skal få hver sin lap-top som arbeidsverktøy. Hva skjer da med klasserommet og undervisningen når ungdomsskoleelevene får utdelt hver sin PC?

UiS-forskerne Atle Skaftun og Dag Husebø har fulgt elever ved tre ungdomsskoler i tre år. I kompetanseprosjektet Respons har forskerne sett nærmere på hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en produktiv måte og bidra til dialog i klasserommet.

Forskerne vil presentere funn og erfaringer – og beskrive denne prosessen fra utrulling via normalisering fram mot en ny hverdag, der digitale verktøy er blitt en integrert del av klasserommet.

Skaftun og Husebø vil kommentere erfaringene fra prosjektet som helhet og som grunnlag for videre utvikling – i foredraget «Digital everyday life in Secondary School».