MENY

Rammeverket for leseprøvene i PIRLS 2016

Rammeverket for leseprøvene i PIRLS 2016 og metodene som er utviklet for å vurdere dette rammeverket, gjenspeiler IEAs forpliktelse om å være fremtidsorientert og innlemme de nyeste metodene for måling av leseferdigheten til unge lesere på 4. og 5. trinn.

PIRLS er basert på en generelle oppfatning om hva det betyr å kunne lese – en oppfatning som omfatter evnen til å reflektere over skriftlige tekster og å anvende disse tekstene som et redskap til å oppnå både egne og samfunnets mål, også kjent som å «lese for å gjøre» (Stiggins, 1982). Denne oppfatningen er stadig mer relevant i dagens samfunn, hvor det i økende grad legges vekt på elevenes evne til å bruke den informasjonen de tilegner seg ved å lese. Vektleggingen skifter fra å kunne demonstrere leseferdighet og grunnleggende forståelse til å kunne demonstrere evnen til å bruke det som er lest i nye situasjoner og prosjekter.

PIRLS-rammeverket for vurdering av leseferdigheter ble opprinnelig utviklet for den første vurderingen i 2001, ved hjelp av IEAs 1991 Reading Literacy Study. Dette igjen dannet grunnlaget for PIRLS-definisjonen av leseferdigheter, og for å fastlegge ulike sider av leseforståelsen i undersøkelsen. I ettertid er PIRLS’ vurderingsrammeverk oppdatert for hver påfølgende vurderingsrunde (Campbell, Kelly, Mullis, Martin, & Sainsbury, 2001; Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury, 2006; Mullis, Martin, Kennedy, Trong & Sainsbury, 2009).

Gjennom hele rammeverket henvises det til ulike kilder som har bidratt med forskning og et vitenskapelig grunnlag for rammeverket. Disse henvisningene er kun et lite utvalg av mengden litteratur og forskning som har ytt bidrag til PIRLS-rammeverket, i tillegg til omfattende forskning foretatt av landene som deltar i PIRLS.

Les hele rammeverket her.