MENY

Framdriftsplan for PIRLS 2016

Arbeidet med leseundersøkelsen PIRLS 2016 har pågått en tid allerede. Oversikten nedenfor viser viktige milepæler i arbeidet fram mot gjennomføringen av leseundersøkelsen i 2016, og publisering av resultatene i 2017.

2013

 • 2. NRC (National Research Coordinator) - Meeting i Portoroz, Slovenia (15.09 – 20.09)
 • Rammeverket for PIRLS 2016 vedtatt
 • Arbeid med utvalg av tekster og utforming av spørsmål

2014

 • 3. NRC-meeting i Dublin, Irland (25.05 – 30.05)
 • Gjennomgang av alt materiell som skal brukes i pilotundersøkelsen (spørreskjema, oppgavehefter m.m.)
   
 • Høst: Oversettelse av alt materiell for pilotundersøkelsen. Verifisering av IEA av alle oversettelsene

2015

 • 4. NRC- meeting i februar
 • Arbeid med skåringsguider
   
 • 01.03 – 15.04  Pilotundersøkelse gjennomføres
 • 15.05: Frist for å sende inn piloteringsdata til IEA
   
 • 5. NRC- meeting i august.
 • Vurdering av pilotdata og endelig valg av materiell til hovedundersøkelsen

2016

 • Kontaktsamlinger for skolekontakter til hovedundersøkelsen i Norge
   
 • 6. NRC- meeting i februar
 • Skåringsrutiner m.m.
   
 • Mars – juni: Hovedundersøkelsen gjennomføres for deltakerlandene på den nordlige jordkulen
 • 30.09: Frist for å sende datafiler fra hovedundersøkelsen til IEA
   
 • 7. NRC- meeting i desember
 • Gjennomgang av nasjonale data og disposisjon til den internasjonale rapporten

2017

 • 8. NRC-meeting i juni
 • Gjennomgå utkast til internasjonal rapport
   
 • Juni – november: Ferdigstillelse av nasjonale rapporter
 • Desember: Offentliggjøring av internasjonal og nasjonal rapport fra PIRLS 201g

2018

 • Åpning av den internasjonale databasen for PIRLS 2016
 • 9. NRC-meeting i februar
 • Analysetrening