MENY

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene fra skoler som skal delta i pilotundersøkelsen i PIRLS.

 

Hvorfor er vår skole trukket ut til å delta?

Et representativt utvalg skoler i Norge er valgt ut til å være med i pilotundersøkelsen for PIRLS 2021. Det er Statistics Canada som har trukket utvalget. Totalt 42 norske skoler skal delta i piloten.

Er det obligatorisk å delta i PIRLS-piloten?

Ja. Ifølge opplæringsloven er alle skoler som er trukket ut, forpliktet til å delta (les mer hos Utdanningsdirektoratet). Fritak gis kun i helt spesielle tilfeller. Som takk for deltakelse og velvilje vil alle pilot-skolene motta en godtgjørelse til klassekassen.

Betyr dette at man også skal delta i hovedundersøkelsen?

Nei. Deltakerskolene til hovedundersøkelsen i 2021 blir valgt ut i en ny trekning.

Hva skal resultatene brukes til?

I PIRLS-piloten er det ikke elevenes resultater vi er opptatt av, men det å teste og kvalitetssikre lesetekster med tilhørende oppgaver, spørreskjemaer til elever, foreldre, lærere og rektorer, samt ny digital løsning for gjennomføringen i skolene. PIRLS er en stor og omfattende studie, og det er helt nødvendig at vi har sikret at alt fungerer som det skal, i alle ledd, før hovedundersøkelsen i 2021. Deres erfaringer med PIRLS-piloten vil gi oss svært verdifull informasjon!

Hva skjer med resultatene til elevene?

Disse blir analysert av statistikere ved Boston College. Resultatene skal brukes i kvalitetssikringen av PIRLS 2021 (blant annet for å sjekke om tekster og oppgaver fungerer godt, eller om tekster og oppgavene fungerer like godt i alle deltakerland/kulturer). Alle elevresultater er anonyme.

Kan skolen eller foreldre få tilgang til resultatene?

Nei.

Hva trenger vi for å gjennomføre prøven?

Dere trenger klassesett av PC/Mac/Chromebook eller nettbrett med eksternt tastatur. Lesesenteret vil kontakte pilotskolene angående utstyr.

Er det krav til skjermstørrelse i PIRLS-piloten?

Ja, skjermstørrelsen skal være minst 9,7 tommer, noe som tilsvarer vanlig nettbrett-størrelse. Er du usikker på om skjermen er stor nok eller har riktig oppløsning, kan du teste den på https://pirls.sonet.com.au/check
Sjekken starter automatisk og du får opp et vindu med tre bolker, de blir grønne hvis det godkjennes og røde hvis det ikke er godkjent. 

Kan vi bruke nettbrett?

Minstekravet til digitale enheter som skal brukes i PIRLS2020, er en skjermoppløsning på 1280x800 eller 1366x768 og en skjermstørrelse på 9,7 tommer. Det er imidlertid sterkt anbefalt med en skjerm på 12 tommer – både for elevens visuelle opplevelse, og slik at de slipper å skrolle for mye for å få med seg all informasjonen. Det kreves også et eksternt tastatur, internett- og strømtilgang for å gjennomføre testen.

NB! For Ipad er det landskapsmodus som skal brukes og ikke portrett. 

Vi har ofte problemer med internettforbindelsen på skolen. Hvordan løser vi det?

Dersom noen skoler har utfordringer med internett, har vi andre digitale løsninger som vil fungere godt.

Skal elevene øve på oppgavene før de gjennomfører prøven?

Nei. Det er øvingsoppgaver innbakt i PIRLS-testen. Her får elevene bli kjent med oppgaveformatet.

Er det lov å lese høyt for elevene?

Nei, de skal lese selv.

Kan vi tilrettelegge for elevene, eller veilede?

Det kan være nødvendig å veilede noen elever, ved å peke og si «hva står det her?», og hjelpe dem å fokusere på prøven. Men det er ikke lov å lese høyt det som står.

Kan elever få fritak?

Det fins tre hovedkategorier for fritak i PIRLS: 1) Elever med fysiske funksjonshemminger, 2) Elever med psykiske utviklingshemminger og 3) Minoritetsspråklige elever som har hatt mindre enn ett års norskopplæring. Utover dette skal alle elever delta. Elever skal ikke gis fritak på grunn av svake skolefaglige resultater eller atferdsproblemer. Elever med dysleksi eller andre lærevansker skal som hovedregel gis støtte i testsituasjonen, heller enn å fritas. Når Lesesenteret kontakter pilot-skolene, vil dere bli bedt om å melde inn elever som skal fritas. Vi kan da hjelpe om dere er i tvil.

Vi har elever med fritak som allikevel ønsker å gjennomføre prøven. Må vi melde det inn eller gjøre noe spesielt i disse tilfellene?

Nei, elevene kan gjennomføre. Dere trenger ikke gjøre noe utover det. 

Kan informasjonsbrev til foreldrene leveres ut på foreldremøter, før prøven skal gjennomføres?

Ja.

Til elever som arbeider med «klasseprosjekt» (tekster i simulert internett-miljø, og hvor det er en «Lærer Webster» som guider elevene gjennom arbeidet):

Det går an å utvide «skrivevinduene» (der hvor elevene skal skrive inn sine svar) ved å klikke og dra i hjørnet nede til høgre. Det er greit at læreren hjelper elevene med akkurat dette.

For de av dere som bruker MAC:

Vær obs på at skrollefeltet til høgre i elevspørreskjemaet ikke vises i spørsmål G11 og R11. Det kommer først til syne når elevene skroller. Lærerne har lov til å hjelpe til i spørreskjemaet.