MENY

Pilotering av PIRLS våren 2020

42 norske skoler skal delta i den viktige utprøvingen av PIRLS 2021. Utprøvingen vil foregå våren 2020. På disse sidene finner du informasjon til deltakerskolene i piloteringen.

PIRLS 2021

Leseundersøkelsen PIRLS gjennomføres hvert femte år over hele verden. Det er viktig for kvaliteten på undersøkelsen at gjennomføringen blir vellykket, og det er derfor viktig å prøve ut undersøkelsen på forhånd.

En viktig utprøving

Målet med piloteringen er å kvalitetssikre hvordan prøven fungerer i praksis, når det gjelder både tekstutvalget, oppgavene, spørreskjema og den tekniske gjennomføringen.

PIRLS 2021 vil inneholde 15 nye tekster med tilhørende oppgaver. Spørreskjemaene til elever, foreldre, lærere og skoleledelse revideres også fra syklus til syklus.

Dette blir også første gang PIRLS gjennomføres heldigitalt. De fleste norske skoler er rigget for å håndtere digitale prøver, men det er viktig å kvalitetssikre at alt det tekniske fungerer som det skal før hovedundersøkelsen.

Tett oppfølging

Pilotskolene vil bli fulgt godt opp fra den norske prosjektledelsen for PIRLS 2021. Hver skole utnevner en koordinator og en kontaktperson. Alle deltakerskolene vil få nøyaktig informasjon og opplæring. Alle relevante ressurser og bakgrunnsdokumenter vil være tilgjengelig på disse sidene.

Vi setter stor pris på at dere deltar i dette viktige arbeidet!