MENY

Informasjon til deltakerskoler i PIRLS 2021

Over 200 norske skoler er plukket ut til å delta i PIRLS 2021 i april/mai 2021. Det er obligatorisk å delta i PIRLS for skoler som er trukket ut. På disse sidene finner du mer informasjon om prosjektet og organiseringen.

Skolene som skal delta i PIRLS 2021 blir kontaktet av Lesesenteret i september 2020. Vi setter stor pris på at dere er med på PIRLS 2021!

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at Norge skal delta i PIRLS, og at det er obligatorisk for skolene å delta. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har fått ansvaret for gjennomføringen og samarbeidet med deltakerskolene.

PIRLS er en stor internasjonal undersøkelse av 10-åringers leseferdighet. I Norge er det 5. trinn som deltar. Rundt 60 land fra alle verdensdeler er med i PIRLS, som ble gjennomført første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. Norge har deltatt i samtlige PIRLS-undersøkelser. 

Gjennomføringen av PIRLS-testen vil for elevene ta ca. tre timer. De vil da arbeide med to ulike tekster (med tilhørende spørsmål), samt svare på et spørreskjema. I tillegg vil lærere og rektorer bruke ca. en halvtime til å svare på et spørreskjema. Også foreldre/foresatte skal besvare et spørreskjema.

Alle innsamlede data vil være anonyme.

Dere vil få tett oppfølging i forkant, under og etter gjennomføringen, og all informasjon dere trenger, vil være tilgjengelig på våre nettsider.

Vi er klar over at PIRLS vil medføre noe ekstraarbeid for skolene. Klassene som deltar vil derfor få en godtgjørelse til klassekassen.

Vi er også klar over at korona-situasjonen byr på sine utfordringer. Vi vil til enhver tid følge nasjonale retningslinjer og ta nødvendige hensyn.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Åse Kari H. Wagner eller prosjektmedarbeider Johanne Hovig (PIRLS2021@uis.no eller tlf. 51 83 32 00).