MENY

Rammeverk for PIRLS 2021

Her kan du lese rammeverket for PIRLS 2021.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ble gjennomført for første gang i 2001, som en oppfølging av IEAs (International Association for the Evaluation of Education Achievement) Reading Literacy Study i 1991.

PIRLS gjennomføres hvert femte år, og undersøker internasjonale trender i tiåringers leseforståelse. Undersøkelsen gjennomføres på et viktig tidspunkt i barns utvikling som lesere: Tiåringer har gått fra å lære å lese til å lese for å lære.

Utgangspunktet for PIRLS har vært å komplettere IEAs TIMSS studier av matematikk og naturfag blant samme aldersgruppe. Det er IEAs TIMSS & PIRLS International Study Center ved ved Boston College som står bak PIRLS, i nært samarbeid med IEA Amsterdam og IEA Hamburg.

Det å utvikle gode leseferdigheter er avgjørende for elevers utvikling, utdanning og hverdagsliv. I nesten 60 år har IEA derfor gjennomført jevnlige internasjonale undersøkelser av leseprestasjoner og sammenhenger for leseutvikling.

PIRLS består av tekster og oppgaver, i tillegg til et omfattende sett med spørreskjemaer for foresatte, skoler, lærere, land og elevene selv. Spørreskjemaopplysningene om leserelaterte forhold i elevenes liv gir viktig informasjon når man skal tolke resultatene i PIRLS.

De to første kapitlene i PIRLS 2021 Assessment Framework inneholder PIRLS 2021 Reading Framework og PIRLS 2021 Context Questionnaire Framework. Det tredje kapittelet beskriver vurderingsdesignet for PIRLS 2021.

Her kan du laste ned rammeverket for PIRLS 2021 (på engelsk).