MENY

Forskere som deltok i PIRLS 2011

Følgende forskere deltok i den norske avviklingen av PIRLS 2011:

Leder for prosjektet:

Ragnar Gees Solheim, Lesesenteret

De øvrige deltakerne var:

Victor van Daal, Lesesenteret
Nina Nøttaasen Gabrielsen, Lesesenteret

Andre deltakere:

Anne Charlotte Begnum, Dataansvarlig, Lesesenteret
Hermann Adèr, Statistisk bearbeiding,