MENY

Eksempeloppgaver 2011

Følgende oppgaver fra gjennomføringen av PIRLS i 2011 er frigitt til gjennomsyn. Disse gir et godt innblikk i hvordan oppgavene i undersøkelsen er bygget opp.

En del av oppgavene i PIRLS-undersøkelsene benyttes flere ganger for å kunne analysere trender i elevenes kompetanse over tid. Disse oppgavene blir derfor ikke offentliggjort. Noen oppgaver frigis derimot etter hver undersøkelse. De frigitte oppgavene fra 2011-undersøkelsen finner du nedenfor.

Oppgaver:

Fiendekake (pdf-format)

Dagstur (pdf-format)