MENY

PIRLS i 2006

Norske elever på fjerde trinn gjør det ikke bedre i leseundersøkelsen PIRLS i 2006 enn de gjorde i 2001. Av de 45 land og stater som deltar kommer Norge på 35. plass i den internasjonale undersøkelsen. Av OECD-landene som deltar kommer Norge sist.

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) kartlegger leseinnsats, leseferdigheter og holdninger til lesing blant elever på fjerde trinn.PIRLS-undersøkelsen ble også gjennomført i 2001. Da skåret norske elever i gjennomsnitt tilsvarende som i 2006-undersøkelsen.

Til tross for svake norske leseferdigheter, viser PIRLS at norske elever leser mer enn de gjorde i 2001. To år med strategien Gi rom for lesing! har også ifølge evalueringen av satsingen ført til økt leseaktivitet i norsk skole, men dette har ikke vært nok til å bedre elevenes leseferdigheter.

Norge har deltatt sammen med 39 andre land og 5 kanadiske delstater i PIRLS 2006. Belgia regnes som ett land, men de to språkgruppene presenteres hver for seg.

I Norge ble det trukket ut et vanlig utvalg på 4. trinn og et halvt utvalg på 5. trinn. Selv om utvalget på 5. trinn er redusert er det fortsatt representativt på landsbasis. Utvalget ble trukket av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med IEA.

I Norge er det, som i 2001, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som har hatt ansvaret for gjennomføringen av PIRLS 2006.

Mor og datter leser